SUBVENCIJE IN UGODNI KREDITI ZA OKOLJU PRIJAZNE NALOŽBE

ZNIŽAJTE STROŠKE SVOJIH NALOŽB

ZA KAKŠNO NALOŽBO

IŠČETE SUBVENCIJO

ALI UGODEN KREDIT?

VAS ZANIMA SUBVENCIJA?

SEZNAM VZPODBUD, KI JIH IZVAJAMO

IZBIRATE LAHKO MED RAZLIČNIMI VZPODBUDAMI EKO SKLADA

SOLARNI OGREVALNI SISTEM

KONTAKTIRAJTE NAS

TOPLOTNE ČRPALKE

KONTAKTIRAJTE NAS

KONDENZACIJSKI KOTLI

KONTAKTIRAJTE NAS

KURILNE NAPRAVE NA LESNO BIOMASO

KONTAKTIRAJTE NAS

PRIKLOP NA OMREŽJE DALJINSKEGA OGREVANJA

KONTAKTIRAJTE NAS

SISTEMI ZA PREZRAČEVANJE Z VARČEVANJEM TOPLOTE – REKUPERACIJA

KONTAKTIRAJTE NAS

DEJSTVA O EKO SKLADU

IZKORISTITE SOFINANCIRANJE TUDI VI

V POVPREČJU  30% NALOŽBE KRIJE SPODBUDA

90% PRIJAVLJENIH V PROJEKT DOBI FINANČNO VZPODBUDO

SUBVENCIJE IN
KREDITI SO NA VOLJO
VSE LETO

ZA VAS LAHKO UREDIMO DOKUMENTACIJO

REDNO POMAGAMO SVOJIM STRANKAM PRI PRIPRAVI DOKUMENTACIJE IN PROCESU PRIDOBIVANJA SUBVENCIJE EKO SKLADA

KONTAKTIRAJTE NAS

SUBVENCIJA EKO SKLADA ZA TOPLOTNO ČRPALKO

V Sloveniji je subvencije za namestitev toplotne črpalke mogoče pridobiti preko Eko sklada.
Tudi v tem letu so zagotovljena nepovrata finančna sredstva za financiranje toplotnih črpalk. Pri eko skladu lahko koristite tudi kredite. Kredite z ugodnimi obrestnimi meram za ukrepe z okoljskimi učinki. Subvencija Eko sklada za toplotno črpalko je trenutno mogoča v višini od 1.000 do 2.500 €. Odvisno seveda od tipa toplotne črpalke. Zanje pa je možno pridobiti tudi kredit po subvencionirani obrestni meri.

 

Podrobno o tem si lahko preberete na: EKO SKLAD

Zakaj država sploh podpira nakup toplotnih črpalk?

 

Toplotne črpalke koristijo obnovljive vire energije, hkrati pa ne povzročajo emisij prašnih delcev in drugih škodljivih emisij. Slovenija se je v okviru Evrope zavezala, da bo zmanjšala emisije CO2  in pa rabo primarne energije. Novi cilji do leta 2030, ki so bili dogovorjeni konec leta 2016, so bistveno višji od dosedanjih. Zato je nakup toplotne črpalke za ogrevanje in pripravo sanitarne vode prava dolgoročna rešitev.

 

S strani države je torej na voljo subvencija za toplotno črpalko, ki služi za namen ogrevanja prostorov in pripravo sanitarne vode. Subvencijo Eko sklada je mogoče pridobiti prav za vse tipe ogrevalnih toplotnih črpalk, če le imajo zadostno učinkovitost.

 

Kdo je lahko prejemnik subvencije Eko sklada za toplotno črpalko?

 

Subvencijo Eko sklada za toplotno črpalko lahko dobijo fizične osebe, ki so lastniki ali solastniki stanovanjske stavbe in želijo v njem obnoviti ogrevalni sistem. Stanovanjska stavba pa mora imeti gradbeno dovoljenje, ki je bilo izdano pred 1.1.2003. Na voljo je torej subvencija za toplotno črpalko ali kredit s subvencionirano obrestno mero.

 

Ugodnosti se lahko podelijo:

– Lastniku ali solastniku nepremičnine eno- ali dvostanovanjskega objekta ali stanovanjske enote v tri- in večstanovanjskem objektu.

– Imetniku stavbne pravice objekta, kjer bo izveden ukrep.

– Družinskemu članu lastnika nepremičnine-

– Najemniku nepremičnine, kjer bo izveden ukrep in sicer s pisnim soglasjem lastnika.

 

Kateri so dodatni pogoji, da se lahko pridobi subvencija Eko sklada za toplotno črpalko?

 

– Vlogo je potrebno oddati pred pričetkom del, hkrati pa mora biti vloga popolna.

– Toplotna črpalka mora imeti zadostno učinkovitost in mora biti vpisana na seznamu Eko sklada.

– Toplotna črpalka mora biti vgrajena s strani pooblaščenega inštalaterja, ki ima za to registrirano dejavnost.

– Pri ločenih toplotnih črpalkah zrak/voda mora imeti inštalater izpit za ravnanje s hladivi in mora biti vpisan v evidenco na ARSO.

 

Katere priloge je potrebno priložiti v vlogi,da se lahko pridobi subvencija za toplotno črpalko?

 

– Kopijo gradbenega dovoljenja za objekt, kjer se bo izvajala investicija ali kopijo potrdila, da ima stavba uporabno dovoljenje (za gradnjo pred letom 1967, če ni na voljo gradbeno dovoljenje). Za 3 in večstanovanjske objekte kopija gradbenega dovoljenja ni potrebna

– Kopijo novega gradbenega ali drugega dovoljenja, v kolikor so bili na objektu izvedeni določeni gradbeni posegi.

– Dokazilo o parcelaciji iz katerega bo razvidna povezava med parcelo in gradbenim dovoljenjem.

– Soglasje lastnika ali solastnika objekta, če vlagatelj ni lastnik.

– Veljaven predračun izvajalca za nakup in vgradnjo toplotne črpalke ter ostale pripadajoče opreme.

– Sliko prostora, kjer bo vgrajena toplotna črpalka in slika mesta vgradnje zunanje enote pri toplotnih črpalkah zrak/voda.

– Vodno dovoljenje za toplotne črpalke voda/voda.

OPOZORILO: Eko sklad je na njihovi uradni strani objavil seznam toplotnih črpalk, ki so vključene v subvencijo. Za pridobitev nepovratnih sredstev mora biti toplotna črpalka na tem seznamu. V nasprotnem primeru nepovratna sredstva ne bodo dodeljena in vloga bo zavrnjena.
+ Vloga za nepovratna sredstva mora biti vložena že pred nakupom toplotne črpalke in pred pričetkom dela. Drugače bo vloga za subvencijo Eko sklada prav tako zavrnjena.

V zgoraj navedenih točkah so zapisani povzetki javnega poziva. Za merodajno velja le javni poziv na strani www.ekosklad.si

Za vsa dodatna pojasnila nas lahko kadarkoli pokličete na 041 681 149.
Do subvencij eko sklada smo pomagali že mnogim zadovoljnim strankam.

KONTAKTIRAJTE NAS

Subvencija je bila pridobljena za Vavčer za digitalni marketing.

Naložbo – izdelavo spletne strani – sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.